Etik Kurul Başvurularında Dikkat Edilecek Hususlar

Önemli Not: Değerli Araştırmacılarımız, gündem kapanma tarihlerinden sonra gelen başvurular müteakip toplantı gündeme alınacağından; başvurularınızı toplantı tarihine göre değil gündem kapanma tarihine göre oluşturmanız önem arz etmektedir.
Lütfen "Etik Kurul Başvurularında Dikkat Edilecek Hususları" okumadan başvuru yapmayınız. Dikkat edilecek Hususlarda açıklaması yer almayan sorularınızı etikkurul@aku.edu.tr e-posta adresi ile Kurul Sekreterliğine bildirebilirsiniz. Saygılarımızla..


Sosyal Etik Kurul Başvuruları ve Dikkat Edilecek Hususlar

Fen ve Mühendislik Etik Kurul Başvuruları ve Dikkat Edilecek Hususlar

Sağlık Bilimleri Etik Kurul Başvuruları ve Dikkat Edilecek Hususlar